Installera din Elektriska Rullgardin

Att installera din Elektriska rullgardin är enkelt och tar bara 15 minuter, följ våra anvisningar nedanför.

Har du monterat din elektriska rullgardin?

Om du redan har monterat din elektriska rullgardin är det dags att installera den. Om du inte har monterat den ännu, följ våra anvisningar om hur du ska montera. installationsguide för elektriska rullgardiner.

Kontrollera om batteriet är fulladdat.

Notera
Se till att batteriet är fulladdat. Sätt in laddaren innan du påbörjar installationen och se till att det lyser ett grönt ljus på motorn.
Motorns färger betydelse
Lyser Röd LED Laddar
Grön LED blinkar två gånger var 10:e sekund Den är snart fulladdad
Lyser Grön LED Laddningen är klar
Tabell 1. Färgkod för laddning

Dags att väcka motorn!

För att skydda motorn under transporten är motorn i viloläge, Väck motorn innan du påbörjar installationen genom att följa dessa instruktioner;

  • Tryck försiktigt på programmeringsknappen (HÅLL EJ NED), motorn kommer nu hoppa till en gång. Detta bekräftar att motorn är vaken.
  • Om motorn inte vaknar sätt i laddaren.
Hur laddar man motorn?
  • Ladda motorn genom att sätta in laddaren i motorn. (Rullgardinen ska hoppa till en gång)
  • När den laddas kommer en grön lampa blinka två gånger var 10e sekund och laddaren kommer lysa rött.
  • Laddningen tar cirka 5 timmar.
  • När den är fulladdad, kommer det lysa en grön lampa på motorn och även laddaren kommer lysa grönt.
  • Se färgtabellen Tabell 1

Styr din rullgardin

Rullgardinen är inte ihopkopplad med någon fjärrkontroll när du får den men den har förinställda upp- och nernivåer. Du kan styra rullgardinen så fort du har kopplat den till en fjärrkontroll.

Se bild på 4-kanals fjärrkontrollen

Hur du styr din rullgaridn

1

För att byta kanal tryck på kanalknappen för att välja önskad kanal. (Kanalknappen lyser kortvarigt).

2

Tryck på upp för att få rullgardinen till den övre positionen.

3

Tryck på ned för att få rullgardinen till den nedre positionen.

4

Tryck på stopp för att få rullgardinen till din favoritposition.

Justera nivåerna för rullgardinen

Om motorn inte svarar till fjärrkontrollen behöver du koppla om fjärrkontrollen.
För att göra detta se till att motorn är vaken, håll ned programeringsknappen på motorn tills rullgardinen hoppar till, tryck sedan på programeringsknappen på baksidan av rullgardinen.
Fjärrkontrollen ska nu vara kopplad till din motor (det kan ta upp till 30 sekunder innan den börjar svara). Du kan nu fortsätta installera din rullgardin.

Koppla din första fjärrkontroll

1

Välj önskad kanal med hjälp av KANAL-VÄLJAREN (kanalindikatorn lyser kortvarigt)..

2

När du väcker motorn trycker du med en penna eller ett gem på PROGRAMMERINGS-knappen på fjärrkontrollen tills rullgardinen hoppar till.

Koppla din andra fjärrkontroll

Notera
När du kopplar ihop en fjärrkontroll ska du se till att du har valt den kanal som du vill använda för denna rullgardin.
1

Med hjälp av ett gem eller en penna trycker du på PROGRAMMERINGS-knappen på originalfjärrkontrollen och håller den intryckt i 1 sekund tills rullgardinen hoppar till en gång.

2

Med hjälp av ett gem eller en penna trycker du på PROGRAMERINGS-knappen på den nya fjärrkontrollen och håller den intryckt i 1 sekund. tills rullgardinen hoppar till en gång.
En ny fjärrkontroll har lagts till i minnet och kan användas för att manövrera rullgardinen.

Lägg till en kanal

Notera
Du kan bara lägga till kanaler till 4-kanals fjärrkontrollen.
1

Välj önskad kanal som du vill duplicera genom att trycka på KANAL-VÄLJAREN på flerkanalsfjärrkontrollen.

2

Använd ett gem eller en penna och tryck och håll in PROGRAMMERINGS-knappen på fjärrkontrollen tills rullgardinen hoppar till en gång.

3

Välj den nya kanalen och tryck på fjärrkontrollens PROGRAMMERINGS-knapp tills rullgardinen hoppar till en gång. Ytterligare (ny) kanal läggs nu till i motorminnet och kan användas för att styra rullgardinen.

Ta bort en kanal

1

Använd ett gem eller en penna och tryck och håll in PROGRAMMERINGS-knappen på fjärrkontrollen tills rullgardinen hoppar till en gång.

2

På fjärrkontrollen väljer du den kanal som ska raderas.

3

Tryck på PROGRAMMERINGS-knappen på fjärrkontrollen tills rullgardinen hoppar till en gång. Kanalen är nu borttagen från motorminnet och kommer inte längre kunna styra denna rullgardin.

Justering av motorns rotationsriktning

Notera
Innan du använder fjärrkontrollen måste du se till att du har valt rätt kanal.
1

Tryck på UPP eller NER på fjärrkontrollen för att flytta rullgardinen från de förinställda positionerna.

2

Håll ned knapparna UPP och NER samtidigt tills rullgardinen hoppar till.

3

Tryck på STOPP-knappen och håll den intryckt tills rullgardinen hoppar till, rotationsriktningen är nu omvänd.

4

Tryck på UPP-knappen för att kontrollera den nya rotationsriktningen.

Justering av den övre positionen

1

Tryck på UPP-knappen. Rullgardinen åker nu till den förinställda övre positionen.

2

Tryck och håll in UPP- och NED-knappen tills rullgardinen hoppar till.

3

Håll knappen UPP- eller NED-knappen intryckt för att flytta rullgardinen till den nya övre positionen.

4

För att spara denna position håll STOPP nedtryckt tills rullgardinen hoppar till. Den övre positionen är nu ändrad.

Justera den nedre positionen

1

Tryck på NED-knappen. Rullgardinen åker nu till den förinställda nedre positionen.

2

Tryck och håll in UPP- och NED-knappen tills rullgardinen hoppar till.

3

Håll knappen UPP- eller NED-knappen intryckt för att flytta rullgardinen till den nya nedre positionen.

4

För att spara denna position håll STOPP nedtryckt tills rullgardinen hoppar till. Den nedre positionen är nu ändrad.

Installera din favoritposition

Notera
Den mellanliggande positionen är frivillig och har inte förinstallerats.
1

Flytta rullgardinen till önskad position med hjälp av UPP- eller NED-knapparna.

2

Tryck på stopp när rullgardinen är i önskad position.

3

Tryck på STOPP-knappen och håll den intryckt tills rullgardinen hoppar till, din favoritposition är nu installerad. den gröna LED-lampan kommer blinka 5 gånger.

Ändra hastigheten för rullgardinen

1

Tryck på UPP- eller NED-knappen på fjärrkontrollen för att flytta rullgardinen från de förinstallerade positionerna.

2

Håll knapparna UPP, STOPP NED intryckta samtidigt tills rullgardinen hoppar till.

3

Rullgardinen kommer att hoppa till i 10 sekunders cykler tills den går in i hastighetsjusteringsläget.

Notera
För att öka eller minska motorhastigheten måste du först gå in i hastighetsjusteringsläget.

Öka hastigheten på motorn

1

Tryck och håll in UPP-knappen tills rullgardinen hoppar till, upprepa vid behov. Den maximala hastigheten har nåtts när rullgardinen rör sig 3 gånger uppåt och 3 gånger nedåt.

Sänk hastigheten

1

Tryck och håll in NED-knappen tills rullgardinen hoppar till, upprepa vid behov. Den minimala hastigheten har nåtts när rullgardinen rör sig 3 gånger uppåt och 3 gånger nedåt.

Spara hastigheten

1

Håll STOPP-knappen nedtryckt tills rullgardinen hoppar till.

Återställ motorn

1

För att radera alla tidigare inställningar: Med hjälp av en gem, tryck och håll in PROGRAMMERINGS-knappen, som är placerad på motorn tills rullgardinen hoppar till 3 gånger (cirka. 12 sekunder).

*Alla fjärrkontroller och positioner raderas från motorminnet. Motorn är nu återställd till fabriksinställning.

Programeringsinstruktioner

Koppla en fjärrkontroll

1

När motorn inte är programmerad och är vaken välj vilken kanal du vill installera rullgardinen på genom att trycka på CHANNEL SELECTOR på fjärrkontrollen.

2

Håll UPP- och nedknapparna nedtryckta samtidigt tills rullgardinen hoppar till

3

För att kontrollera att rotationsriktningen är korrekt, tryck på UPP - eller NEDknappen för att kontrollera att rullgardinen åker i rätt riktning. Om rullgardinen gör det hoppa över steg 4 och 5.

4

Om riktningen var fel, håll STOPP-knappen nedtryckt tills rullgardinen hoppar till.

5

Kontrollera detta genom att trycka på UPP-knappen för att se att rullgardinen åker uppåt.

Ställ in övre och nedre position

1

Tryck och håll ned upp-knappen tills rullgardinen har nått önskad position. Detta kan justeras med upp- och nerknapparna.

2

För att spara den övre positionen, tryck på STOPP- och NEDknappen samtidigt. Rullgardinen kommer nu att börja åka nedåt för inställning av den nedre positionen, tryck på STOPP vid önskad position.

3

Du kan justera detta genom att använda UPP- och NEDknapparna.

4

För att spara den nedre positionen, tryck på STOPP- och UPPknapparna samtidigt. Rullgardinen kommer nu att åka upp till den övre positionen. Släpp knapparna när rullgardinen börjar åka uppåt. För att spara alla ändringar, håll MY-knappen nedtryckt tills rullgardinen hoppar till. Positionerna ska nu vara installerade.

Lämna installeringsläget. OBS viktigt.

1

För att lämna installeringsläget, tryck försiktigt på programmeringsknappen på baksidan av fjärrkontrollen. Rullgardinen kommer hoppa till en gång för att bekräfta.

Notera
Positionerna har ställts in och du kan nu börja använda din rullgardin.

Programmera fler rullgardiner

Notera
Om du ska transportera rullgardinerna rekommenderar vi att du sätter motorerna i viloläge.
Viktigt
När du ska programmera en rullgardin bör dina andra rullgardiner vara i viloläge.
Om du ska programmera fler rullgardiner på samma kanal se till att alla andra rullgardiner är i viloläge när du installerar din motor.

Aktivera temporärt viloläge

Tryck på programmeringsknappen på motorhuvudet och håll den intryckt tills rullgardinen hoppar till. tryck sedan på programmeringsknappen på motorhuvudet igen och motorn kommer hoppa till två gånger. LED-lampan kommer blinka oranget på motorn när den är i temporärt viloläge.
Efter 15 minuter kommer rullgardinen hoppa till och vakna.

Aktivera viloläge

Tryck på programmeringsknappen på motorhuvudet och håll den intryckt tills rullgardinen hoppar till. Håll sedan UPP-, NED- och STOPP-knapparna nedtryckta tills rullgardinen hoppar till. Den gröna lampan kommer blinka 5 gånger.

Väck motorn

Tryck på programmeringsknappen på motorn i 1 sekund, rullgardinen ska nu hoppa till en gång.

Kontrollera att fjärrkontrollen är kopplad till motorn

Tryck på UPP eller NED-knappen på fjärrkontrollen, Om motonr rör dig så är den kopplad. Om den inte rör sig, följ hur man kopplar fjärrkontrollen.

Recensioner

5-STJÄRNIG UPPLEVELSE
Vi har nyligen köpt nya rullgardiner till företaget och kunde inte vara mer nöjd. Vi fick vänlig personlig service och gardinerna levererades på exakt datum de sa att de skulle. Allt som allt en 5-stjärnig upplevelse. Skulle inte tveka att använda igen.
Tom
KAN VERKLIGEN REKOMMENDERA DERAS PRODUKTER.
Köpte hissgardiner och vanliga gardiner. Mycket bra kvalité på båda. Kan verkligen rekommendera deras produkter.
Henrik
SEAMLESS SERVICE
Seamless service, attention to detail and value for money
Marco
MYCKET HÖG KVALITET
Snabb leverans, mycket hög kvalitet på rullgardinerna. Nöjd kund!
Mats
VÄLGJORDA, PERFEKTA I FÄRGEN FÖR OSS OCH SNABB LEVERANS.
Hej Charlotta, vill framföra vårt varma tack till en verkligt fin leverans av våra hissgardiner. Välgjorda, perfekta i färgen för oss och snabb leverans. Härligt att få uppleva som gammal affärsman. Ha det bra.
Ulf
HAVE MADE OUR HOUSE VERY HOMELY
We are delighted to have beautiful Max Gardiner roller blinds throughout our new build home in Nacka. It was wonderful to get advice, support and excellent service throughout the process. The blinds look great and have made our house very homely. Thank you
Jane
TOPPKLASS
Kan verkligen rekommendera detta företag. Toppklass både på produkter och service.
Hans
GRYM KVALITÉ
Grym kvalité till bra peng! Supernöjda!
Albert
HÖG KVALITET
Köpte mörkläggande rullgardin. Super nöjd. Tygprov kom direkt, enkelt att beställa gardinen, hög kvalitet och millimeterpassning!
Stefan
REKOMMENDED STRONGLY
Good Quality, Fast service, better execellent service, lots of good choice and super well mannered helpful staff. Rekommended strongly and 5 big stars.
Muffi
TOPPENBRA HJÄLP!
Vi hade först krångel att beställa men fick sedan toppenbra hjälp! Snabbt och proffsigt. Blev mitt i prick måttbeställt. Nu har vi lagt en andra beställning och är mycket nöjda med den också. Kan varmt rekommendera MaxGardiner!
Tatiana
LÄTT ATT BESTÄLLA
Kan varmt rekommendera MaxGardiner! Väldigt trevligt bemötande, lätt att beställa själv på nätet och jättefina rullgardiner. Suveränt!
Hanna
UNDERBARA SERVICEN
Sjukt nöjd med MaxGardiner och deras tjänster och framför all för dem underbara servicen som är hel enorm // Mattz
Mattz
FANTASTISKT KVALITET
Perfekt leverans och fantastiskt kvalitet.
Joakim
MYCKET NÖJDA MED KVALITÉN
Vi har köpt måttbeställda mörkläggningsgardiner. Mycket nöjda med kvalitén, perfekt passform. Lätt att montera och bra pris. Snabb leverans
Eva